Reklamace

REKLAMACE

Zakoupili jste zboží, které po nějaké době přestalo fungovat, nepracuje správně nebo se na něm projevila vada? Připravili jsme pro Vás návod, jak postupovat v případě, že chcete reklamovat výrobek zakoupený v našem internetovém obchodě. Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů (od doručení reklamace), jak nám ukládá zákon.

Jak reklamovat?

Výrobek můžete zanést nebo zaslat do jednoho z autorizovaných servisních středisek, které jsou určeny k provádění záručních oprav.

S Vaší reklamací se můžete obrátit také na naše reklamační oddělení  emailem  na mobilyfoto@email.cz

nebo na naší provozovně : Hora Marek – Foto prodejna ,Litevská  1282/1, 100 00, Praha 10. Tel:  775 201 979

(Ve všech případech, prosím, přiložte doklad o koupi, záruční list (pokud byl součástí) a průvodní dopis s popisem závady. Nezapomeňte na Vaše kontaktní údaje!)

Seznam autorizovaných servisních středisek máte uveden na záručním listě nebo byl přiložen přímo ke zboží. Vyhledat nejbližší středisko můžete také na stránkách www.najdiservis.cz , případně na webových stránkách konkrétního výrobce.

Co s výrobky, které budou mít neodstranitelnou vadu?

Pokud bude reklamované zboží posouzeno autorizovaným servisním střediskem jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si sami můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo si zboží vyměníte za nový či jiný výrobek. Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od data, kdy byla Vaše reklamace doručena. A v takovém případě máte i stejná práva (výměna zboží, vrácení peněz).

Náklady spojené s reklamací?

Pokud servisní středisko uzná, že Vaše reklamace je oprávněná, nebo není možné zboží z důvodu neodstranitelné vady opravit, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace. Jedná se především o poštovné za zaslání zboží k opravě do autorizovaného střediska. Na náhradu těchto výdajů však nemáte nárok v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou.

Doklad ze servisu (opravenku) nám, prosím, naskenujte (případně vyfoťte) a zašlete s číslem prodejního dokladu na email  mobilyfoto@email.cz

O dalším postupu Vás budeme informovat!

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně postupu při reklamaci nebo potřebujete zjistit, v jakém stavu se Vaše reklamace nachází, obraťte se prosím na naši infolinku  775 201 979  nebo zašlete dotaz na adresu: mobilyfoto@email.cz.

Rádi Vám poradíme!